Tietosuojaseloste 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki
Tallberginkatu 1 C / 584
Kaapelitehdas 5. krs.
00180 Helsinki
Y-tunnus: 0720824-2 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Nea Granlund, tuottaja
Puhelin: +358 40 72 39 223
Email: nea@pragmahelsinki.fi

3. Rekisterin nimi

Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki asiakasrekisteri (myöh. Pragma Helsinki)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme käytännöistämme:

 • Mitä tietoja keräämme ja miksi
 • Miten näitä tietoja käytämme ja säilytämme
 • Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet, eli miten voit tarkistaa tai korjata rekisterissämme olevat tiedot
 • Evästeiden käytöstä verkkosivuillamme

Millä perusteella Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki kerää ja käsittelee henkilötietoja

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto ja/tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin, asiakkaan ja/tai ammatinharjoittajan toimesta:

– Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.

– Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.

– Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

– Henkilötietoja käsitellään laskutuksen, tilausten, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin liiketoiminnan kehittämiseen.

– Henkilö on osallistunut Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin ja/tai sen asiakkaiden nimissä järjestettyihin tapahtumiin, esitystoimintaan ja/tai tilaisuuksiin. 

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytetään

 • Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin uutiskirjeiden lähettämiseen. 
 • Esittävää taidetta koskevaan tiedottamiseen.
 • Ammatilliseen yhteydenpitoon ja/tai palveluun. 
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös tutkimusten ja kyselyjen toteuttamiseksi.

Mitä tietoja henkilöistä keräämme

Rekisterimme sisältää henkilön yhteystiedot: vähintään suku- ja etunimen ja sähköpostiosoitteen.

Lisäksi henkilön tietoihin voidaan sisällyttää:

 • henkilön edustama organisaatio
 • ammatti- tai tehtävänimike
 • toimiala
 • lähiosoite
 • postinumero, postitoimipaikka ja maa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • verkkosivun osoite
 • viestinnän kieli
 • henkilön edustama(t) taiteenala
 • tieto teoksista, joissa henkilö on ollut mukana
 • tieto henkilön osallistumisesta Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin tuottamiin tapahtumiin
 • tiedot Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin henkilölle lähettämistä laskuista
 • henkilön omissa tai organisaationsa nimissä antamat kysely- tai tutkimusvastaukset
 • kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja
 • tietojen tallennuksen ajankohta ja lokitiedot

Mistä tietoja kerätään 

Tietoja saadaan pääasiassa: 

 • Rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista. 
 • Rekisteriin voidaan lisätä myös Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin asiakkaiden ja/tai yhteistyökumppaneiden toimittamia tietoja.
 • Rekisteröidyltä itseltään suoraan sähköpostilla, henkilökohtaisessa tapaamisessa, puhelimitse, kyselyn ja/tai uutiskirjeen kautta.
 • Lisäksi poimimme itse tarvittaessa julkisilta listoilta tai verkkosivuilta kulttuurialan toimijoiden, median tai julkishallinnon yhteystietoja, joita tarvitaan yhteydenpitoon ja tiedotustoimintaan.

Miten kauan henkilötietoja säilytetään

Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Mihin henkilötietoja tallennetaan ja miten henkilötietoja käsitellään

Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki käyttää tietojenkäsittelytoimittajaa Gruppo Software Oy:n hallinnoimaa kontaktienhallintasovellusta, jonka palvelimet sijaitsevat Suomessa. Sähköpostiviestien toimittaja on Campaign Manager, jota hallinnoidaan Gruppo-sovelluksen kautta. Molempien edellä mainittujen toimijoiden kanssa on tehty asianmukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset. Gruppo-palveluntarjoaja on sopimuksella velvoitettu huolehtimaan lainmukaisesta tietoturvasta henkilötietojen suojaamiseksi.

Tietojen luovuttaminen tai tietojen siirto

Henkilötietoja ei luovuteta Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki lukuun toimivien tai Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki palvelujen tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen (yleensä teknisiä palveluntarjoajia) ulkopuolelle.

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli se on tarpeellista palvelujen teknisen toteutuksen vuoksi, se tehdään ainoastaan, jos sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus.

Palveluntarjoajamme, henkilötietojen käsittelijät ja yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet huolehtimaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta EU-asetusten ja -lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Henkilön oikeudet tarkistaa ja oikaista tietojaan

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus:

 • Tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista.
 • Pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista.
 • Peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn milloin tahansa.
 • Kieltää sähköiset tiedotteet, uutiskirjeet, markkinointi jokaisen viestin lopussa olevaa ”peru”-linkkiä painamalla tai sähköpostilla osoitteeseen nea@pragmahelsinki.fi meiliosoite.
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös valvontaviranomaisen tutkittavaksi.

Tarkastamis-, oikaisu- tai muu pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C / 584, Kaapelitehdas 5. krs., 00180 Helsinki tai sähköpostitse nea@pragmahelsinki.fi

Miten suojaamme henkilötiedot

Rekisterin ja henkilötietojen tietoturvallisuus varmistetaan mm. palomuurin, laitetilojen suojaamisen, pääsynvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki verkkopalvelun tietoliikenne on salattua.

Miten verkkosivustollamme käytetään evästeitä

Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsingin verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookie). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla sivuilla käynyt päätelaite voidaan tunnistaa.

Evästeiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle nopeampi ja sujuvampi verkkosivujen käyttö.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytön ja käytettävyyden analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön esto voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia sivustosta. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Tanssin tiedotuskeskus ry / Pragma Helsinki ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästeet eivät ole käytössä.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Katso evästeiden hallinnasta selaimessasi mm. Google.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palvelujemme käytön. Lisätietoja esimerkiksi Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö.

Myös muut kolmannet osapuolet, kuten Facebook.com, käyttävät evästeitä sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten. Käyttäjätietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä.


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.